image001

Byggåtervinning – Recycling

På Kuskatorpet har vi en lång erfarenhet av att återvinning och återbruk-ning och på senare tid har även omvärlden börjat hänga på, så vår verksam-het växer hela tiden.

Återvunnet material
Som företagare kan du lämna de flesta typer av material på vår anläggning på Kistinge industriområde. Vi tar emot ris, grenar, rötter och buskar som flisas för att sedan användas som bränsle i fjärrvärmepannor.
Men du kan även lämna asfalt, betong, skrot, blandat byggavfall och deponi.

Genom att ta emot alla rivningsmassor inomhus för att sedan sortera och återvinna allt som går och sedan köra resterande vidare till redan befintliga mottagningsanläggningar i närområdet.

Materialen vi får in förädlas till bränslemix med våra krossar. Detta  värmeverken med 

Ring så löser vi just era behov efter era förutsättningar!

Mottagning
På Kuskatorpet har vi en lång erfarenhet av att återvinning och återbrukning och på senare tid har även omvärlden börjat hänga på, så vår verksamhet växer hela tiden.


Material vi INTE tar emot:
– Lättbetong
– Blåbetong
– Asbest
– Sidiplattor
– Bentonit
– Siporex, likande materialPersonalen på Kuskatorpet förbehåller sig rätten att klassificera materialet och ange mängden enligt våg.

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se