image001

Kuskajord

Ingen av jordarna är berikade med konstgödsel, utan vi använder bara biologisk gödsel i Kuskagräsjord, Kuskaplantjord, Kuskadressjord och Kuskaväxthusjord.

Eftersom jordarna är väl komposterade är de rika på mikroorganismer
och nästan ogräsfria, men vid lagring och tillverkning kan några luftburna ogräsfröer smita in. Kuskaväxthusjord är dock inte ogräsfri.

Kuskajordarna har lite olika struktur och sammansättning beroende av
vad de tillverkas för, ring oss så hjälper vi dig!


Men här får du lite snabb information:

KUSKAGRÄSJORD lägger du när du ska anlägga en gräsmatta, antingen
från frö eller rullgräsmatta. Passar även att toppdressa gräsmattan med. Den är näringsrik och ger en bra grund till en grön gräsmatta, rekommenderas inte till grönsaks- och köksland. Sorterad på 0-20 mm såll

KUSKAPLANTJORD är rik på näring och lämplig för perenner, t.ex. när
du ska plantera häck och anlägga rabatter, rekommenderas inte till grönsaks- och köksland. Sorterad på 0-40 mm såll

KUSKADRESSJORD är sandrik jord med mindre näringsinnehåll. Sprid den fint på din befintliga gräsmatta för att gräsets tillväxt ska stimuleras och mer rötter bildas. Dressjorden är mestadels sand och ska helst vertikalskäras ner. Dressjorden innehåller sand/småsten upp till 10 mm.

KUSKAVÄXTHUSJORD använder du till ditt grönsaksland, bärbuskar
och fruktträd. Jorden är en grönkompostjord med bra struktur och näringsinnehåll. Denna jord är inte rotogräsfri.

Återvunnen näring
För att tillverka våra populära jordar tar vi emot hästgödsel och vidareförädlar biomull och trädgårdsavfall till olika jordförbättringsprodukter eller till färdiga grönytejordar. 

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se