image001

Stenmaterial

Vi levererar olika typer av material till både stora och mindre projekt, garageinfarter och till din trädgård. Leveranserna sker med olika fordon beroende på hur stor beställningen är.

Vid mindre beställning läggs materialet i storsäckar eller man hämtar på personbilssläp.

Vi har några av de vanligaste stenmaterialen på vår anläggning, andra stenmaterial kan vi leverera med olika transportförslag.

Men här får du lite snabb information:

MAKADAM 8-11 
Krossat bergmaterial. Används tex till gårdsplaner, trädgårds-gångar och rabatter

MAKADAM 16-22 
Krossat bergmaterial. Används tex till gårdsplaner och dränering

STENMJÖL 0-4 
Används främst som underlag för plattsättning men också fogning. Kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar

BÄRLAGER  0-16 
Används som förstärknings-lager, bärlager och som justeringslager när man gör förarbete till plattsättning eller asfaltering

MAKADAM 8-16 
Krossat bergmaterial. Används tex till gårdsplaner, trädgårdsgångar och rabatter

STENMJÖL 0-8 
Används främst som underlag för plattsättning och som slitlager på gångvägar och grusplaner men kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar

BÄRLAGER  0-30 
Används som förstärkningslager, bärlager och slitlager vid anläggning av grusvägar

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se