image001

Täckmaterial

Täckbark fungerar som ett skyddande lager mot kyla, samt håller fukten bättre.
Barken ska inte blandas ner i jorden utan läggas ovanpå till exempel en rabatt, för att skapa en yta fri från ogräs, samt få jorden att behålla fukt.Men här får du lite snabb information:

Grantäckbark, osorterad används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och fukthållning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskatäckbark gran ett givet val, den innehåller krossad granbark. Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm. 
Hållbarhet ca 2 år.

Dekortäckbark, furu 0-20 används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och fukthållning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekortäckbark fur ett givet val, den innehåller krossad och sorterad furubark. Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm. 
Hållbarhet ca 2-4 år.

Dekortäckbark, furu 20-60 används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och fukthållning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekortäckbark fur ett givet val, den innehåller krossad och sorterad furubark. 
Dekortäckbarken används bl a till utegym, lekplatser och andra offentliga miljöer som underlag. Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm. 
Hållbarhet ca 2-4 år.

Dekorflis Används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och stimulerar daggmaskar och andra nyttiga mikro-organismers aktivitet och skyddar jordytan från att torka ut. Vid anläggning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekorflis ett givet val, den innehåller krossad och sorterad gran. Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm. 
Hållbarhet ca 2 år.

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se