image001

Biomull

Gratis näring till Sveriges lantbrukare. Ökad avkastning, mullhalt och skörd, fritt levererat och spridit på fältet!

Vid rening av avloppsvatten bildas en fast fas som innehåller växtnäring, framför allt fosfor och kväve men även en lång rad mikronäringsämnen. Efter hygienisering och rötning genom lagring bildas biomull som kan spridas på åkermark som gödselmedel.
Vid spridning av biomull återförs näringsämnen till marken och ett hållbart långsiktigt kretslopp skapas.

Historiskt finns en misstänksamhet mot biomull och därför har flera skånska kommuner i samarbete med HiR och LRF gjort försök i över 30 år för att titta på till exempel metallupptag, medicinupptag och avkastning i olika grödor. Försöken visar att skördarna ökar och att det inte finns något ökat upptag av medicin och metaller i grödorna.

Biomullen håller cirka 25 procent TS vilket gör att mullhalten snabbt förbättras i marken, framför allt om man inte har kört ut stallgödsel på många år. 

Vi återvinner årligen ca 1 500 lastbil och släp med biomull istället för att det går till förbränning i avfallspanna. På det viset kan vi tillvarata näringsämne, struktur och mull som är oerhört värdefullt för jorden och kan till viss del ersätta fossilt producerat mineralgödsel.

Kontakta våra Biomullsäljare

Skåne & Småland
Joakim Elisson 070 - 619 02 11
biomull@kuskatorpet.se  

Halland
Annika Svensson
biomull@kuskatorpet.se  

Västra Götaland
Ulf Olsson 072 - 865 60 72
ulf.biomull@outlook.com

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se