image001

Husgrund

Vi gräver bort jordlagret och all växtlighet samt rötter.

Fast mark skall synas för att inte sättning skall ske i grundkonstruktionen, samt använder markduk.

Kuskatorpet packar allt material noggrant för att ytan ska bli hård och stabil. Grundytan grusas upp till rätt höjd.
 

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se