image001

Transport

Vi kan grusa upp din infartsväg, köra jord- och stenmaterial,
hämta schaktmassor m.m.
Utöver det kan vi även erbjuda maskinflyttning och transport av entreprenadmaskiner. Vi har också liftdumper, lastväxlarbilar, trailerdragare och containrar.

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se