image001

Kuskagräsjord 

Lägger du när du ska anlägga en gräsmatta, antingen från
frö eller rullgräsmatta. Den är näringsrik och ger en bra grund till en grön gräsmatta.

Kuskaväxthusjord
Använder du till ditt grönsaksland, bärbuskar och fruktträd. Jorden är en grönkompostjord med bra struktur och näringsinnehåll. Denna jord är inte rotogräsfri.

Kuskaplantjord
Är rik på näring och lämplig för perenner, tillexempel när du ska plantera häck och anlägga rabatter, rekommenderas inte till grönsaks- och köksland.

Kuskadressjord

Är rik på sand och näring. Sprid den fint på din befintliga gräsmatta för att gräsets tillväxt ska stimuleras och mer rötter bildas. Dressjorden är mestadels sand och ska helst vertikalskäras ner. Vill man toppdressa är gräsjorden ett mycket bättre alternativ. Dressjorden innehåller sand/småsten upp till 10 mm.
Leveransklar i april

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se