image001

Makadam 8-11
Krossat bergmaterial. Används till exempel gårdsplaner, trädgårdsgångar och rabatter.

Stenmjöl 0-4
Används främst som underlag för plattsättning men också fogning. Kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Stenmjöl 0-8
Används främst som underlag för plattsättning och som slitlager på gångvägar och grusplaner men kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Bärlager 0-30
Användas som förstärkningslager, bärlager och slitlager vid anläggning av grusvägar.
 

Makadam 8-16
Krossat bergmaterial. Används till exempel gårdsplaner, trädgårdsgångar och rabatter.

Makadam 16-22

Krossat bergmaterial. Används till exempel 
till gårdsplaner och dränering.

Bärlager 0-16
Användas som förstärkningslager, bärlager och som justeringslager när man gör förarbete till plattsättning eller asfaltering.

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se