image001

Täckmaterial

Grantäckbark osorterad

Används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och stimulerar daggmaskar och andra nyttiga mikro-organismers aktivitet och skyddar jordytan från att torka ut. Vid anläggning perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskatäckbark gran ett givet val, den innehåller krossad granbark.
Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm.

Hållbarhet ca 2 år.

 

Dekortäckbark furu 20-60
SLUT!

Används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och stimulerar daggmaskar och andra nyttiga mikro-organismers aktivitet och skyddar jordytan från att torka ut. Vid anläggning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekortäckbark fur ett givet val, den innehåller krossad och sorterad furubark. Dekortäckbarken används bl a till utegym, lekplatser och andra offentliga miljöer som underlag.
Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm.

Hållbarhet ca 2-4 år.

Dekortäckbark furu 0-20

Används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och stimulerar daggmaskar och andra nyttiga mikro-organismers aktivitet och skyddar jordytan från att torka ut. Vid anläggning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekortäckbark fur ett givet val, den innehåller krossad och sorterad furubark. 
Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm.

Hållbarhet ca 2-4 år.

 

Dekorflis

Används för motverkande av ogräs, skydd för frostskador och stimulerar daggmaskar och andra nyttiga mikro-organismers aktivitet och skyddar jordytan från att torka ut. Vid anläggning av perenna trädgårdsland eller plantering av träd och buskar är Kuskadekorflis ett givet val, den innehåller krossad och sorterad gran. 
Rekommenderad utläggning ca 5-10 cm.

Hållbarhet ca 2 år.

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se