När du letar naturlig, biologisk jord till din trädgård så är det till oss du ska vända dig!


Ingen av jordarna är berikade med konstgödsel, utan vi använder bara biologisk gödsel i KUSKADRESSJORD, KUSKAPLANTJORD och KUSKAGRÄSJORD.

Eftersom jordarna är väl komposterade är de rika på mikroorganismer och helt fria från rotogräs, men vid lagring och tillverkning kan några luftburna ogräsfröer smita in.

Kuskajordarna har lite olika struktur och sammansättning beroende av vad de tillverkas för, ring oss på 035-22 02 11 så hjälper vi dig!

Men här får du lite snabb information:

SLUT I LAGER - KUSKAGRÄSJORD lägger du i botten innan du anlägger gräsmatta, antingen från frö eller färdig. Den är näringsrik och ger en bra grund till en grön gräsmatta.

SLUT I LAGER - KUSKAPLANTJORD är rik på näring och lämplig för perenner, t.ex. när du ska plantera häck och anlägga rabatter, rekommenderas inte till grönsaks- och köksland.

KUSKAVÄXTHUSJORD använder du till ditt grönsaksland, bärbuskar och fruktträd. Jorden är en grönkompostjord med bra struktur och näringsinnehåll. 

SLUT I LAGER - KUSKADRESSJORD är rik på sand och näring. Sprid den fint på din befintliga gräsmatta för att gräsets tillväxt ska stimuleras och mer rötter bildas. Dressjorden är mestadels sand och ska helst vertikalskäras ner. Vill man toppdressa är gräsjorden ett mycket bättre alternativ. Dressjorden innehåller sand/småsten upp till 10 mm.

Med storsäck får du hem Ksuaktorepts material enkel och prisvärt

I webbutiken kan du köpa material i storsäckar. Önskar du en större mängd eller att få det hemlevererat på annat sätt vänligen kontaka oss på mail eller telefon 035 -22 02 11!

Kuskatorpets jordar ger det resultat du önskar