Priser

Storsäck, vid webbeställning 
500 kr
Storsäck 600 kr
De flesta av våra material finns i storsäck á 1 ton
Leverans av storsäck  700 kr
Inom Halmstad med närområde, se karta, är frakten 700 kr
oavsett antal säckar du beställer!
Hämta material på plattan, bil-släp  300 kr
På anläggningen vid Kistinge kan du hämta material med bil-släp
Med boggiesläp betalar du 500 kr och gallersläp 700 kr
 
Leverans med kranbil, inom Halmstad se karta! 2500 kr
För att lätt få ditt material där du önskar det kan du beställa
en kranbil till fast pris, materialkostnaden tillkommer. 
Kranbil med skopa / timme 1016 kr
Lastbil / timme 928 kr
vid leverans av jord- och stenmaterial som tippas av.
Kuskagräsjord / ton 193 kr
Den är näringsrik och ger en bra grund till en grön gräsmatta,
antingen från frö eller färdig.
Kuskamatjord / ton 200 kr
Jord som passar bra till köksträdgården.
Kuskaplantjord / ton 295 kr
Används när du ska plantera häck och anlägga rabatter,
rekommenderas inte till grönsaks- och köksland.
Kuskadressjord / ton 319 kr
Sprid den fint på din befintliga gräsmatta för att gräsets tillväxt
ska stimuleras och mer rötter bildas.

Vänligen noter att vissa material kan vara tillfälligt slut
eller avvikande i pris

Stenmaterial

Fritt vår anläggning
Makadam 8-11316 kr
Makadam 8-16291 kr
Makadam 16-22194 kr
Stenmjöl 0-4225 kr
Stenmjöl 0-8146 kr
Bärlager 0-18134 kr
Bärlager 0-30125 kr
Sand Frånharpe 0-8146 kr