Vikt på våra material, samt hur mycket man kan lasta

Alla vikter är cirka-vikter
Material Kubik Vikt, ton
Kuskagräsjord 
Kuskaplantjord 
Kuskaväxthusjord   1 0,8
Kuskamatjord 1 1,5
Kuskadressjord 1 1,5
Täckbark, gran 1 0,5
Dekortäckbark, fur
0-20
1 1
Dekortäckbark, fur
20-60
1 0,5
Samkross 0-16 1 1,7
Samkross 0-30 1 1,7
Makadam 8-11 1 1,4
Makadam 8-16 1 1,4
Makadam 16-22 1 1,5
Stenmjöl 0-4 1 1,6
Stenmjöl 0-8 1 1,7
Sand 0-8 1 1,5
Kuskatorpets storsäckar är smidigt och billigt
  • Storsäck innehåller 1 ton material (täckbark och växthusjord 1 m3)
  • Personbilssläp lastar ca 650 kg
  • Boggiesläp lastar ca 1 ton
  • Gallersläp med täckbark innehåller ca 3 m3 
  • Personbilssläp med täckbark ca 1 m3
  • Lastbil utan släp lastar max 15 ton
  • Lastbil med släp lastar ca 35 ton
  • Kranbil lastar ca 10-12 ton