Återvinning

På Kuskatorpet har vi en lång erfarenhet av att återvinning och återbrukning och på senare tid har även omvärlden börjat hänga på, så vår verksamhet växer hela tiden.

Återvunnet material

Som företagare kan du lämna de flesta typer av material på vår anläggning på Kistinge industriområde. Vi tar emot ris, grenar, rötter och buskar som flisas för att sedan användas som bränsle i fjärrvärmepannor. Men du kan även lämna asfalt, betong, skrot och blandad deponi. Genom att ta emot alla deponimassor inomhus för att sedan sortera och återvinna allt som går och sedan köra resterande vidare till andra redan befintliga deponier, kan vi förhoppningsvis undvika att det byggs en gigantisk deponi i Halmstad.
Vi förädlar industriavfall till bränslemix med vår kross CBI 8400P som används för krossning av stubbar, returträ, parkavfall samt hugger stamved till biobränsleproduktion. Även krossning av industriavfall till bränslemix utförs. Vi krossar upp ert material med hög kapacitet på några få dagar och därmed stör vi er dagliga verksamhet minimalt. Ring så löser vi just era behov efter era förutsättningar!

Via vår kross återvinsn trä till värmepanna


Återvunnen näring

För att tillverka våra populära jordar tar vi emot och komposterar hästgödsel och vidareförädlar slam och trädgårdsavfall till olika jordförbättringsprodukter eller till färdiga grönytejordar. Vi återvinner årligen ca 1 500 lastbil och släp med slam istället för att det går till förbränning i avfallspanna. På det viset kan vi tillvarata näringsämne, struktur och mull som är oerhört värdefullt för jorden och kan till viss del ersätta fossilt producerat mineralgödsel.