Leveransvillkor

Som företagare är du välkommen att lämna material till oss, men tänk på att...

.. ring innan om du vill hämta eller lämna stora mängder material, mer än 3 bil och släp.
.. det är ALLTID personalen på anläggningen som klassificerar materialet och mängden.
.. när materialet är invägt tillhör det Kuskatorpet.
.. om du inte har något vågkort kontakta kontoret.

Vid invägning:
Kör upp på vågen
Håll upp vågkortet framför kortläsaren
Slå eventuellt in registreringsnummer
Slå in ärende
1 – lämna trä/ris/stubbar/trädgård
2 – hämta material
3 – lämna schakt/asfalt/betong /jord
4 – Lämna material till tältet
 
Vid 3 ange kundnummer, märkning och artikel
Vid 1,2 och 4 anges detta på utvägen
 
Kör av vågen och kontakta någon av hjullastarförarna eller kontoret 035-220211
 
Vid utvägning:
 
Håll upp kortet framför kortläsaren
Slå in eventuellt registreringsnummer
Bekräfta ärende
Ange Avsändare/Kund
Ange Märkning
Ange Artikel – se listan på vågterminalen
Vågkvittot skrivs ut