Familjen Nilsson, grundare av Kuskatorpet. Ann, Ola, Kurt-Arne, Gunnel och Per

Familjen Nilsson, grundare till företaget. Ann, Ola, Kurt-Arne, Gunnel och Per

Om oss

Kuskatorpet AB är ett familjeföretag som omsätter 52 miljoner med drygt 25 år i återvinningsbranschen och ett 30-tal medarbetare. Bolaget är numera innehavare av ett stort miljötillstånd i A-klassen vilket innebär att vi nu satsar på att bli ett komplett återvinningsföretag och därmed hantera all sorts avfall.

Kvalitetspolicy
Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda arbeten och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt.
Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av utförda entreprenad- och lastbilsarbeten. Detta gäller även inom vår komposteringsverksamhet.
Vi sköter våra uppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
Vi ämnar att underhålla vår fordonspark så att den alltid är i gott skick.
Vi ska se till att all personal är förtrogen med företagets kvalitetspolicy.
Kvalitetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel.
Vi vill uppnå denna kvalitetsmålsättning genom att ta tillvara erfarenheter och lärdomar för att utveckla oss vidare.
Miljöpolicy
Våra insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi skall minimera miljöbelastningen från våra transporter-, entreprenad- samt komposteringsverksamhet.
Vi ska se till att all personal är förtrogen med företagets miljöpolicy.
Vi ska ständigt försöka arbeta med förbättringar, uppföljningar och med att förebygga föroreningar.
Vi ska i möjligaste mån arbeta med miljömedvetna leverantörer.
Alla tillämpliga lagar och krav som relaterar till företagets miljöaspekter skall efterföljas.
Vi skall arbeta för att fastställa och följa upp våra miljömål.
 
Företaget är certifierade enligt både ISO 14001 och ISO 9001

Affärsidé

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar inom området miljöriktig hantering av återvinning, transporter och entreprenader.
           

Över 25 år i branschen

Sedan starten 1990 har företaget utfört entreprenad och anläggningsarbeten.
Idag har vi ca 30 anställda på företaget. Vårt geografiska arbetsområde omfattar hela södra Sverige med utgångspunkt i Halmstad.
Vi är medlemmar i bland annat Åkeriföreningen och ME Maskin-entreprenörerna

Pressmaterial & filer