image001

Nyheter

Med anledning av artiklar om höga halter av PFAS i yt/grundvatten i Kistingeområdet vill vi inledningsvis ge
följande info:
 
Vi tar detta på största allvar och kommer omgående att vidta åtgärder om eller när det blir klarlagt ifall det är
något som vi kan påverka.
 
Vi samarbetar med Länsstyrelsen, Kommunen, LBVA med flera samt de övriga verksamhetsutövarna i Kistinge
när det gäller kartläggning och provtagningar inom vår verksamhet sedan 2018.
 
Detta är inget som kommer att påverka vår dagliga verksamhet för närvarande men vi kommer att noggrant
följa utvecklingen samt att på alla sätt bistå Länsstyrelsen och Kommunens fortsatta kartläggning.
 
Har ni frågor kontakta pressansvarig Per Nilsson på:
per@kuskatorpet.se
Tel/sms 0708-22 02 11


Ni kan även gå in på:
Länsstyrelsen Halland
Halmstads kommun
Hallandsposten

För mer löpande info.
 
Med Vänliga Hälsningar
Per Nilsson, Kuskatorpet AB

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB |  Stora Kuskatorpet, 305 94 Halmstad |  035-22 02 11  ekonomi@kuskatorpet.se