Grund till växthus

Gräv ca 50 cm djupt beroende på grund, tänk på att kablar för el och telefoni ligger normalt på 40 – 70 cm djup. Vatten och avlopp ligger ofta på 70 till 140 cm djup.

Lägg ut fiberduk i botten av urgrävningen. Den separerar bärlagret av makadam från den kringliggande marken, fyll upp med makadam 16-32, kratta plant och jämna till med en padda.

Lägg ny fiberduk och stenmjöl, jämna till och kör över ytan med vibrationsplatta för ett jämnt och stabilt golv. 

Material att skaffa hem:
Från Kuskatorpet:
Stenkross, bärlager 0-18
artikelnr 3111

Stenmjöl, sättsand, 0-4
artikelnr 3191


Övrigt:
Spade
Fogsnöre
Fiberduk
Vibratorplatta / Padda