Placering av SPA-bad

Att tänka på inför köpet:
-Det är viktigt att badet står på ett slätt underlag! Själva badet väger runt 300 kg och betydligt mer när det är fyllt med vatten. 
-Tänk på insynen vid val av placering. 
-Se till att badet går att sätta ner där du önskar det, en kranbil kan vanligen lyfta ca. 15 meter in på tomten
-Badet ska vara lätt att komma i och ur och gärna placeras i nära anslutning till huset. 
-Underlaget runt badet bör vara sådant så att man inte drar med smuts ner i badet. 
- Badet ska aldrig placeras direkt på gräs utan alltid på en träram, gjuten plattta eller grusgrund.
-Utöver vatten behöver badet tillgång till el, oftast behövs 3x16 ampere.
 

Börja med att gräva bort matjordslagret och lägg markduk. Fyll sedan upp med stenkross, bärlager 0-18, till lämplig höjd, jämna till och padda så det blir hårt packat. och plant. Därefter kan man lägga markplattor, trädäck eller makadam. En god idé är att lägga en markisoleringsskiva på 50 mm som både isolerar och skyddar badet innan man sätter det på plats. 
 
 

Material att skaffa hem:
Från Kuskatorpet:
Stenkross, bärlager 0-18
artikelnr 3111Övrigt:
Spade
Fogsnöre
Markisoleringsskiva
Vibratorplatta / Padda

Westerbergsbad från Badlagret på väg till kund