Entreprenad & Anläggningstjänster med precision och effektivitet!

Våra öppettider

Mån – Fre: 07.00 – 16.00

Frukost: 09.00 – 09.30
Lunch: 12.00 – 12.30

Ny Prishöjning from 7 juli 2016

Vi har pga rådande marknadsläge med fallande ersättningsnivåer för träflis blivit tvungna att än en gång justera våra priser enligt följande;

Artikel 1041 Ris 150:-/ton

Artikel 1071 Blandat träavfall 150:-/ton

Artikel 1074 Rent träavfall 50:-/ton

Prishöjning from 1 maj 2016

Vi har under lång tid kunnat hålla nere våra mottagningsavgifter på träsidan till väldigt förmånliga nivåer

och vi vill tacka er kunder för att ni vill komma till oss och till ett gott samarbete.

Men tyvärr har det blivit sämre priser från värmeverken till nästa säsong.

Vi blir därmed tvungna att justera upp priserna på mottagning av följande;

Artikel 1041 Ris 50:-/ton

Artikel 1071 Blandat träavfall 50:-/ton

Artikel 1074 Rent träavfall 50:-/ton

Hör gärna av er om ni har några frågor och funderingar!

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete!

Entreprenad och anläggning

Sedan starten 1990 har företaget utfört entreprenad och anläggningsarbeten.

Idag har vi ca 30 anställda på företaget. Vårt geografiska arbetsområde omfattar hela södra Sverige med utgångspunkt i Halmstad.

Vi är medlemmar i bland annat Åkeriföreningen och ME Maskin-entreprenörerna.

Kompost och återvinning

Vårt största arbetsområde är kompostering och återvinning.

Vi utför även entreprenadarbeten med stor precision och effektivitet  åt  företag, kommuner och privatpersoner.

Under vintersäsongen står vi till tjänst med snöröjning.

Personalen på återvinningsstationen äger rätt att klassificera mottaget material.

Läs mer om våra tjänster »

Köp jord i storsäck,

både du och miljön tjänar på det!

600:-/storsäck – med nästan allt material   

700:-/storsäck – med dressjord och grantäckbark

1000:-/storsäck – med dekortäckbark 0-20 mm

1500:-/storsäck – för dekortäckbark 20-60 mm

Vi har ett brett sortiment av jordprodukter och stenmaterial av bästa kvalité.
Se hela vårt sortiment »

Frakt tillkommer 945 kr per timme

 Priser inkl moms.

Erbjudande

Jord i storsäck.

 Priser inkl moms.

Köp jord i storsäck, som både du och miljön tjänar på!

600:-/storsäck
med nästan allt material.

700:-/storsäck 
med dressjord och grantäckbark

1000:-/storsäck
med dekortäckbark 0-20 mm och 
makadam 2-5

1500:-/storsäck
för dekortäckbark 20-60 mm

Vi har ett brett sortiment av kompost och jordprodukter av bästa kvalité.
Se hela vårt sortiment »

1